Typ
neplánovaná
Dátum OD 9/11/19
Dátum DO 9/11/19
Redukcia kapacity [MW] -267
Popis Zrušená odstávka elektrolýznej haly