Typ
neplánovaná
Dátum OD 2.3.2017
Dátum DO 2.3.2017
Redukcia kapacity [MW] 265
Popis Total stop elektrolýznej haly