Typ
neplánovaná
Dátum OD 3/2/17
Dátum DO 3/2/17
Redukcia kapacity [MW] 265
Popis Total stop elektrolýznej haly