Typ
plánovaná
Dátum OD 10.1.2019
Dátum DO 10.1.2019
Redukcia kapacity [MW] 267
Popis Opravy technológie elektrolýzy