Typ
plánovaná
Dátum OD 1/10/19
Dátum DO 1/10/19
Redukcia kapacity [MW] 267
Popis Opravy technológie elektrolýzy