Typ
plánovaná
Dátum OD 4.7.2017
Dátum DO 4.7.2017
Redukcia kapacity [MW] 268
Popis Opravy technológie elektrolýzy