Typ
plánovaná
Dátum OD 8/9/18
Dátum DO 8/9/18
Redukcia kapacity [MW] 266
Popis Opravy technológie elektrolýzy