Typ
plánovaná
Dátum OD 1/11/17
Dátum DO 1/11/17
Redukcia kapacity [MW] 269
Popis Opravy technológie elektrolýzy