Typ
plánovaná
Dátum OD 11.1.2017
Dátum DO 11.1.2017
Redukcia kapacity [MW] 269
Popis Opravy technológie elektrolýzy