Typ
plánovaná
Dátum OD 12/5/17
Dátum DO 12/5/17
Redukcia kapacity [MW] 268
Popis Opravy technológie elektrolýzy